Praktiske oplysninger

KONTORETS ADRESSE Fora Hvidovre Hvidovrevej 438,1. 2650 Hvidovre Tlf. 36788330 E-mail: hvidovre@fora.dk

Åbningstid:

Mandag, Tirsdag og Onsdag kl. 10.00 - 14.00

TILMELDING
 

Tilmelding kan ske på følgende måder:
• Du kan tilmelde dig via vores hjemmeside
www.hvidovre.fora.dk
• Du kan reservere plads på tlf. eller E-mail hvidovre@fora.dk
• Du kan ligeledes henvende dig personligt på vores kontor :
Hvidovrevej 438, 1.sal, 2650 Hvidovre
Reservationen gælder i 10 dage og tilmeldingen er endelig, når FORA har modtaget kursusgebyr.

PRISER

Der er i programmet anført to priser. Den første pris er den normale pris.
Den anden er den reducerede pris for pensionister, efterlønsmodtagere, SU-modtagere og arbejdsledige, som er bosat i Hvidovre Kommune. Efter aftale med kontoret, kan kursusgebyret betales i rater.

 

Fora giver ægtefæller en rabat på i alt 100 kr., når de deltager på samme kursus.
Gælder ikke foredrag og ture.KURSUSGEBYR OG MATERIALER

Prisen for de enkelte hold er anført ud for disse. Udgifter til bøger, fotokopier og andet materiale i forbindelse med undervisningen betales af deltageren.
Fora's kurser er åbne for alle - uanset bopælskommune. Alle deltagere skal oplyse mindst fødselsdato og år. Afholdes kurset udenfor din bopælskommune, skal du oplyse fuldt cpr.nr. Vær dog opmærksom på at nedsat pris kun gælder for pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige, som deltager i et kursus i egen kommune, og der skal vises dokumentation ved tilmeldingen.
Pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige fra andre kommuner betaler fuld pris.
Spørg i din hjemkommune, om den eventuelt dækker noget af kursusgebyret.TILBAGEBETALING

Tilbagebetaling af kursusgebyr kan ske indtil 10 dage før planlagt kursusstart. Herefter er tilmeldingen bindende. Såfremt et hold må aflyses, vil vi - om muligt - tilbyde dig et andet kursus. Såfremt du ikke ønsker at modtage tilbud om alternativt kursus, tilbagebetales kursusgebyret.KURSUSSTART

Dato for kursets start vil fremgå på girokortet. I tilfælde hvor startdatoen ændres vil besked blive givet herom. Er du i tvivl, kan du altid kontakte os.
VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT DER IKKE UDSENDES MØDEKORTFora'S MEDLEMSFORENING

For et årligt kontingent på kr. 25,- kan du blive medlem i Fora's medlemsforening. Herefter bliver du løbende orienteret om nye kurser, foredrag og kulturelle arrangementer, samtidig vil der på en del af aktiviteterne være en fordelagtig rabat.


Fora Hvidovre
Hvidovrevej 438,1.
2650 Hvidovre

Skoleleder: Inge Lindqvist

Telefon: 3678 8330

Mail: hvidovre@fora.dk

Telefontid: Lukket 5/6 ellers Mandag, tirsdag og onsdag kl. 10.00 - 14.00. Personligt fremmøde på kontoret mandag og onsdag kl. 10.00- 14.00

Medlem af Fora