Generalforsamling 2020

Generalforsamling 16. marts 20.20 kl. 18.30 i Fora's lokaler Hvidovrevej 438, 1.sal. Alle medlemmer er velkomne! Vi begynder kl. 18.00 med en bid mad, og tilmelding til spisning er nødvendig på il@fora.dk Vel mødt!

Dagsorden:  

Til medlemmer af Fora i Hvidovre, Rødovre og København

 

Hermed indkaldes til generalforsamlinger i

Fora

Hvidovre, Rødovre og København

 

Mandag d. 16. marts 2020 kl. 18:30
Foras lokaler,  Hvidovrevej 438, 1. 2650 Hvidovre

(på hjørnet af Hvidovrevej / Gl.Køge Landevej)

Der serveres et let måltid kl. 18:00, inden generalforsamlingen - kræver tilmelding.

 

 

DAGSORDEN

1.    Valg af dirigent og referent

 

2.    Formandens beretning

 

3.    Skolelederens beretning

 

4.    Fremlæggelse og godkendelse af reviderede regnskaber

 

5.    Arbejdsplan og budget for det kommende år

 

6.    Indkomne forslag

 

7.    Valg af formand

 

8.    Valg af øvrig bestyrelse. Herunder beslutning om antal bestyrelsesmedlemmer

 

9.    Valg af 2 suppleanter

 

10.  Evt. andre personvalg

 

11.  Procedure for valg af deltagerrepræsentant

 

12.  Valg af registreret eller statsautoriseret revisor

 

13.  Valg af kritisk regnskabskontrollant med regnskabsmæssig kendskab, der ikke må sidde i bestyrelsen                   

 

14.  Fastsættelse af kontingent for indeværende år

 

15.  Eventuelt

 

 

Husk tilmelding og evt. afbud til: Fora 36 78 83 30    eller    hvidovre@fora.dk

 


Fora Hvidovre
Hvidovrevej 438,1.
2650 Hvidovre

Skoleleder: Inge Lindqvist

Telefon: 3678 8330

Mail: hvidovre@fora.dk

Telefontid: Mandag, tirsdag og onsdag kl. 10.00 - 14.00

Medlem af Fora
;