Om foreningen

Fora er en demokratisk forening, hvor du er meget velkommen!

Fora Hvidovre er en levende forening. Vi laver kurser, ture, foredrag og mange andre aktiviteter. Vi har frivillige, som hjælper os med at skabe flere af de gode tilbud vi har. Desuden deltager vi i en række internationale projekter, som bringer aktivt medborgerskab og demokratiforståelse ud i verden.
En aktiv bestyrelse tager sig af at udstikke linjerne for vores aktiviteter - og her er der plads til dig, hvis du har lyst til at stille op på den årlige generalforsamling.

Er du deltager i en af vores aktiviteter kan du stille op som deltagerrepræsentant i Bestyrelsen. Du vil være meget velkommen, således at deltagernes synspunkter også bliver hørt. Valget foregår på generalforsamlingen. ring til Skoleleder Inge Lindqvist på 42652115, hvis du vil høre mere eller vil stille op.

Foras formål er at udbrede folkeoplysning inden for almene, økonomiske, politiske og kulturelle emner. Vi arbejder for at fremme fred, tolerance, mellemfolkelig forståelse og internationalt samarbejde.
Med venlig hilsen

Inge Lindqvist
Skoleleder

Fora Hvidovre er medlem af landsorganisationen
"Fora"

 


Fora Hvidovre
Hvidovrevej 438,1.
2650 Hvidovre

Skoleleder: Inge Lindqvist

Telefon: 3678 8330

Mail: hvidovre@fora.dk

Telefontid: Juleferie indtil 2. januar - ellers mandag, tirsdag og onsdag kl. 10.00 - 14.00. Personligt fremmøde på kontoret mandag og onsdag kl. 10.00- 14.00

Medlem af Fora