Du har {{cart.length}} hold i kurven

Reservation udløber om {{timeoutString}}

Om foreningen

Fora Hvidovre er en levende forening. Vi laver kurser, ture, foredrag og mange andre aktiviteter. Vi har frivillige, som hjælper os med at skabe flere af de gode tilbud vi har. Desuden deltager vi i en række internationale projekter, som bringer aktivt medborgerskab og demokratiforståelse ud i verden.
En aktiv bestyrelse tager sig af at udstikke linjerne for vores aktiviteter - og her er der plads til dig, hvis du har lyst til at stile op på den årlige generalforsamling.

Foras formål er at udbrede folkeoplysning inden for almene, økonomiske, politiske og kulturelle emner. Vi arbejder for at fremme fred, tolerance, mellemfolkelig forståelse og internationalt samarbejde.
Med venlig hilsen

Inge Lindqvist
Skoleleder

Fora Hvidovre er medlem af landsorganisationen
"Fora"

Fora Hvidovres BESTYRELSE
Susanne Wad Leth, formand
Flemming Thøgersen,
Britt Stagis,
Peter Delcomyn,
Bent Kroghly,
Martin Sørensen,
Alexandra Raluca Popa


Fora Hvidovre
Hvidovrevej 438,1.
2650 Hvidovre

Skoleleder: Inge Lindqvist

Telefon: 3678 8330

Mail: hvidovre@fora.dk

Telefontid: Mandag, tirsdag og onsdag kl. 10.00 - 14.00

Medlem af Fora
;